Assesement center Poznań

Case studies czy gry symulacyjne stanowią świetną i efektywną metodę weryfikacji kompetencji zawodowych kandydatów. Ugruntowanie oceny na obserwowanych i analizowanych działaniach daje pełniejszy ogląd ich umiejętności, niż uwzględnienie samych deklaracji. Asesorzy w oparciu o uprzednio zaprojektowany zestaw wskaźników opiniują wiedzę specjalistyczną i społeczne kompetencje uczestników. W procesie może brać udział jeden kandydat, ale zaletą AC jest możliwość równoczesnej oceny grupy osób.
Metoda ta nie jest zarezerwowana tylko dla rekrutacji. Sprawdza się również – po drobnej modyfikacji – w diagnozowaniu kompetencji pracowników. Diagnoza natomiast jest znakomitym punktem wyjścia do opracowywania ścieżek rozwojowych Twojej kadry.
Skontaktuj się z nami!

FORGE & FROST HR CONSULTING

Assesement center — czy moja firma tego potrzebuje?

Pracodawcy dużych miast, takich jak Poznań czy Gdańsk, rozumieją, że pozyskanie wartościowego pracownika wymaga czasu. Kluczowy element polityki firmy stanowi zarządzanie zasobami ludzkimi, określające metody, ale też cele w dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów oraz maksymalizacji zysków. Jednym ze sposobów, wykorzystywanym w procesie zarządzania w obszarze HR (human resource management) jest assessment center. Metoda assessment center jak najbardziej jest potrzebna danej organizacji aby się rozwijać. Assessment center pozwala na przeprowadzenie symulacji pracy na danym stanowisku.
Poznań to miasto, które stawia na rozwój, a firmy na odpowiedni dobór i rekrutację pracowników. Jeśli chcesz usprawnić ścieżkę rozwoju firmy poprzez wielowymiarową ocenę kompetencji swojej kadry, ten rodzaj weryfikacji to strzał w dziesiątkę!

FORGE & FROST HR CONSULTING

Na czym polega assessment center?
Assessment Center stosuje się poprzez powołanie grupy ekspertów, którzy oceniają małą, kilkuosobową grupę kandydatów pod względem kwalifikacji, cech osobowych, zachowań. AC to proces, w trakcie którego uczestnicy są obserwowani i podlegają ocenie wyszkolonych asesorów. To czasochłonna metoda, ale zapewniająca dobre efekty. Asesor wykorzystuje różnorodne zadania, testy, wywiad kompetencyjny, a na podstawie ich wyników ocenia wiedzę, umiejętności oraz postawę. Nasza Agencja Doradztwa Personalnego, której siedzibą jest Poznań, oferuje profesjonalne usługi HR, w tym Assessment Center z wykorzystaniem skutecznych metod. AC może dotyczyć jednego kandydata lub też grupy osób. Do zadań indywidualnych należą m.in.:

Study case

czyli analiza przypadku

Koszyk zadań

analiza dokumentów oraz podejmowanie decyzji

Prezentacja

forma krótkiego publicznego wystąpienia na określony w instrukcji lub wybrany przez siebie temat

Spotkanie „jeden na jeden”

symulacja konkretnej sytuacji z osobą odgrywającą rolę np. przełożonego
Podczas wywiadu behawioralnego istnieje możliwość, że zostaniesz poproszony o opisanie sytuacji, kiedy to byłeś zmuszony rozwiązać konflikt w zespole albo wykazanie się kreatywnością. Zadania jakich możesz się spodziewać to np. test inteligencji, test twórczego myślenia albo zadania matematyczne, a także zadania sprawdzające Twoje procesy poznawcze lub temperament.
Najczęstsze zadania grupowe to dyskusja w grupie z przypisanymi rolami (lub bez ról), rozmowa z liderem oraz ćwiczenia grupowe. Stosuje się również testy kompetencji czy psychologiczne (testy na inteligencję, testy osobowości lub testy sprawdzające określone umiejętności np. analiza danych liczbowych). Test kompetencji zazwyczaj składa się z opisów od kilkunastu do kilkudziesięciu hipotetycznych sytuacji, powiązanych z danym stanowiskiem pracy. Uczestnik testu ma zadanie wybór spośród dostępnych opcji, tej najbardziej obrazującej jego zachowanie.
Dowiedz się więcej
Najczęstsze zadania grupowe to dyskusja w grupie z przypisanymi rolami (lub bez ról), rozmowa z liderem oraz ćwiczenia grupowe. Stosuje się również testy kompetencji czy psychologiczne (testy na inteligencję, testy osobowości lub testy sprawdzające określone umiejętności np. analiza danych liczbowych). Test kompetencji zazwyczaj składa się z opisów od kilkunastu do kilkudziesięciu hipotetycznych sytuacji, powiązanych z danym stanowiskiem pracy. Uczestnik testu ma zadanie wybór spośród dostępnych opcji, tej najbardziej obrazującej jego zachowanie.
Zastosowanie metody Assessment Center
Proces oceny wiedzy i doświadczenia nie dotyczy jedynie rekrutacji, ale może być wykorzystywana przy:
   - audycie personalnym (określenie aktualnego poziomu kompetencji),
   - selekcji kandydatów drogą eliminacji,
   - planowaniu działań rozwojowych.

Jeśli działasz na terenie miasta Poznań lub w okolicy, wybierz kompleksową usługę AC i powierz to zadanie profesjonalistom.

Jak długo trwa sesja AC?

Zazwyczaj bierze w niej udział ok. 4-8 osób wyłonionych w trakcie rekrutacji, choć są organizowane również sesje indywidualne. Średnio sesja trwa od 4 do 6 godzin. Poczynania kandydatów są oceniane przez kilku asesorów (specjalnie przeszkolone osoby, które kontrolują przebieg AC).
Napisz do nas
FORGE & FROST HR CONSULTING

Jak przygotować się do sesji AC?

Aby dobrze przygotować się do sesji assessment center, ważne jest zapoznanie się z rodzajami zadań, które mogą się w niej pojawić. Należy również dokładnie przestudiować informacje dotyczące firmy zatrudniającej oraz jej wartości, strategii i celów. Przydatne jest także zapoznanie się z rolą, na którą się aplikuje, oraz odpowiednio dobranie swoich mocnych stron, które będą odpowiadać wymaganiom danej posady.
Ważne jest również rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, ponieważ w trakcie Assessment Center będzie się pracować w grupie i konieczna będzie zdolność do efektywnej komunikacji i współpracy. Dodatkowo, warto przeprowadzić symulacje sesji AC z innymi osobami, aby nabrać pewności siebie oraz doskonalić umiejętności podejmowania dedykowanych zadań. Przygotowanie do sesji AC wymaga czasu i zaangażowania, ale dobrze zaplanowana strategia pozwoli zdobyć przewagę nad konkurencją i zwiększyć swoje szanse na sukces w procesie rekrutacyjnym. Nasza firma w sposób rzetelny przeprowadza sesje assessment center, dzięki którym dla klientów jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich kandydatów na dane stanowisko do przyszłej pracy.

Masz pytania?

Napisz do nas!

© 2024 Forge & Frost HR Consulting
cross