Outsourcing procesu rekrutacji (RPO)

Outsourcing procesu rekrutacji (RPO) – na czym polega i czy przynosi korzyści?

Outsourcing procesów rekrutacyjnych może obejmować różne etapy, takie jak tworzenie ogłoszeń o pracę, zbieranie aplikacji, prowadzenie rozmów przez wyspecjalizowany zespół rekrutacyjny i sprawdzanie referencji. Przez przekazanie tych zadań firmie zewnętrznej, firma korzystająca z RPO może skupić się na strategicznych aspektach działania, zamiast poświęcać czas i zasoby na prowadzenie rekrutacji.
Czym zatem różni się RPO czyli outsourcing usług rekrutacyjnych (z ang. Recruitment Process Outsourcing) od tradycyjnej usługi rekrutacyjnej i czy outsourcing procesu rekrutacji rzeczywiście przynosi korzyści? Odpowiedź na te pytania odnajdą Państwo w poniższym artykule.
Skontaktuj się z nami!
FORGE & FROST HR CONSULTING

Na czym polega Recruitment Process Outsourcing?

Recruitment Process Outsourcing (RPO) to strategia, która polega na zlecaniu przez firmę zadań związanych z procesem rekrutacji zewnętrznej organizacji. Przez to przedsiębiorstwo może skoncentrować się na swoich głównych działaniach i zadać specjalistyczną pracę agencji rekrutacyjnej. RPO obejmuje pełne zarządzanie procesem rekrutacji, w tym reklamowanie ofert pracy, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzanie referencji, tworzenie raportów, a nawet na zamknięcie procesu rekrutacyjnego. Dzięki temu przedsiębiorstwa oszczędzają czas, energię i zasoby potrzebne do przeprowadzenia kompleksowego procesu rekrutacji. Agencja rekrutacyjna, odpowiedzialna za RPO, posiada wiedzę i doświadczenie w branży rekrutacyjnej oraz dostęp do różnorodnych narzędzi, co przyczynia się do skutecznego przyciągania i selekcji kandydatów wysokiej jakości. RPO może być szczególnie korzystne dla firm, które muszą stawić czoła dużemu popytowi na talenty lub które nie mają wystarczających zasobów wewnętrznych do prowadzenia skutecznego procesu rekrutacyjnego.
FORGE & FROST HR CONSULTING

Czym Recruitment Process Outsourcing różni się od tradycyjnej usługi rekrutacyjnej?

Recruitment Process Outsourcing (RPO) różni się od tradycyjnej usługi rekrutacyjnej głównie pod względem zakresu tych usług. W przypadku tradycyjnej usługi rekrutacyjnej, agencja rekrutacyjna działa jako pośrednik pomiędzy pracodawcą a kandydatami, obsługując tylko konkretne etapy procesu rekrutacyjnego, takie jak ogłaszanie oferty pracy, analiza CV i przeprowadzanie pierwszych rozmów kwalifikacyjnych. Natomiast RPO to kompleksowa usługa, która obejmuje pełny zakres działań związanych z procesem rekrutacyjnym, a nawet zarządzaniem zatrudnieniem. Firmy świadczące RPO mogą działać jako zewnętrzny dział rekrutacji dla swoich klientów, zajmując się wszystkimi aspektami rekrutacji, takimi jak planowanie, pozyskiwanie kandydatów, selekcja, wdrażanie strategii rekrutacyjnych i budowanie marki pracodawcy. Dzięki RPO, firmy mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy cały proces rekrutacyjny jest profesjonalnie zarządzany przez firmę zewnętrzną.
FORGE & FROST HR CONSULTING

Dlaczego firmy sięgają po outsourcing w rekrutacji, czyli RPO?

Outsourcing w rekrutacji, czyli RPO, to strategia, którą coraz więcej firm wykorzystuje w celu zwiększenia efektywności procesu rekrutacji. Głównym powodem, dla którego firmy sięgają po RPO, jest oszczędność czasu i zasobów. Zamiast angażować wewnętrzny zespół do przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, firma może zlecić te zadania profesjonalnej firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w rekrutacji. Dzięki temu, firma może skoncentrować swoje zasoby na kluczowych obszarach działalności, podczas gdy proces rekrutacji jest prowadzony przez ekspertów z zewnątrz.
Ponadto, outsourcing rekrutacji umożliwia dostęp do szerokiej bazy danych kandydatów i narzędzi, które ułatwiają przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Korzystanie z RPO daje firmom również elastyczność, ponieważ zewnętrzne firmy rekrutacyjne mogą dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. W rezultacie, outsourcing rekrutacji staje się kluczowym narzędziem dla firm, które chcą zwiększyć wydajność rekrutacji i pozyskać najlepszych kandydatów, jednocześnie oszczędzając czas i zasoby.
FORGE & FROST HR CONSULTING

Kto korzysta z usług firm outsourcingowych?

Usługi firm outsourcingowych wykorzystywane są przez różne podmioty, zarówno duże, jak i małe. Przede wszystkim korzystają z nich firmy, które chcą skoncentrować się na swojej głównej działalności i zlecają część swoich zadań specjalistom zewnętrznym. Duże przedsiębiorstwa często zlecają obsługę klienta, księgowość, a także usługi informatyczne firmom outsourcingowym. Firmy średnie oraz małe przedsiębiorstwa również często korzystają z outsourcingu w celu obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności. Dzięki temu mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów, których zazwyczaj nie byłyby w stanie zatrudnić na stałe. Nierzadko również osoby fizyczne korzystają z usług firm outsourcingowych, na przykład w przypadku usług porządkowych czy obsługi technicznej. Wiele branż, takich jak finansowa, IT czy HR, czerpie korzyści z korzystania z usług firm outsourcingowych, co pozwala im osiągnąć lepsze wyniki w swojej głównej dziedzinie działalności.
Napisz do nas

RPO - dla kogo i ile kosztuje?

Proces RPO (Recruitment Process Outsourcing) jest często wybierany przez większe firmy, które chcą zlecić cały proces rekrutacji zewnętrznej agencji, aby zaoszczędzić czas i zasoby. Jednak mały i średni biznes również może skorzystać z RPO, aby skoncentrować się na swoich kluczowych zadaniach. Koszt usługi RPO jest uzależniony od wielu czynników takich jak: długość trwania projektu, liczba pracowników do zatrudnienia, poziom budżetu oraz benefitów, skala kompleksowości obsługiwanego procesu. Typowe stawki RPO wahają się od 10% do 25% wynagrodzenia rocznego kandydata na stanowisko, ale mogą być również ustalone na stałą stawkę miesięczną lub godzinową. Oferta najcześciej jest kombinacją stałej miesięcznej opłaty uzależnionej od liczby i doświadczona oddelegowanych rekruterów i success fee, uzależnionego od ostatecznego sukcesu, czyli zatrudnienia kandydata. Koszty mogą się również różnić w zależności od stopnia zaawansowania procesu rekrutacji, takiego jak sourcing, wstępne selekcje czy prowadzenie rozmów. W każdym przypadku, zlecając RPO, firmy mogą spodziewać się obniżenia kosztów rekrutacji i skrócenia czasu potrzebnego na znalezienie odpowiednich kandydatów.

Korzyści płynące z Recruitment Process Outsourcing

Rekrutacja zewnętrzna stała się popularna w ostatnich latach, a jedną z najważniejszych korzyści płynących z zastosowania Recruitment Process Outsourcing (RPO) jest oszczędność czasu i zasobów. Proces rekrutacji może być bardzo czasochłonny, szczególnie jeśli firma ma wiele wakatów do obsadzenia. Przekazanie tego zadania zewnętrznej firmie specjalizującej się w rekrutacji pozwala zaoszczędzić czas pracownikom wewnętrznym, którzy mogą skupić się na innych kluczowych zadaniach. Ponadto, RPO zapewnia również dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych, co może przynieść lepsze rezultaty w znalezieniu odpowiednich kandydatów. Firma outsourcingowa (HR Outsourcing) może również sprostać specjalnym wymaganiom rekrutacyjnym, na przykład w obszarach takich jak IT czy medycyna, gdzie znalezienie odpowiednich kandydatów może być trudniejsze. Dzięki RPO, firmy mogą cieszyć się bardziej efektywnym procesem rekrutacji i ograniczyć koszty związane z poszukiwaniem nowych pracowników.

Masz pytania?

Napisz do nas!

© 2024 Forge & Frost HR Consulting
cross